Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.7.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
Budowa gazociągu ś/c w pasie drogowym DW 761 (km od 0+042 do 0+086) oraz na przekroczeniu DW 762 (km 6+839) ul. Na Ługach, Krakowska, Fabryczna m. Kielce
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 10.04.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu