Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.54.2020 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

PSG sp. z o.o. Oddz. zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PSG sp. z o.o. Oddz. zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.54.2020 Budowa gazociągu średnigo ciśnienia w msc. Radkowice, gm. Chęciny, DW nr 761.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 18.09.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu