OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 132 - Upał Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.1.2022 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

GMINA KIELCE - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
GMINA KIELCE - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.1.2022. Budowa elektroenergetycznej kablowej (podziemnej) sieci niskiego napięcia 0,4kV dla potrzeb oświetlenia ul. Tarnowskiej i al ks. J . Popiełuszki w Kielcach w pasie drogowym drogi krajowej nr DK 73 na odcinkach [km 10+097 - km 10+151|, |km 10+214 - km 10+302|, j km 10+500 - km 11+0961, i km 11+341 - km 11+623i, |km 11+786- km 12+171|, | km 1 2 + 2 0 2 - km 12+4131
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu