Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.65.2022 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Gmina Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.65.2022. BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DO 1KV OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 751 W MSC. MIROCICE GM. NOWA SŁUPIA NA ODCINKU W KM DROGI: 24+761 DO 25+307 , LINIĄ NAPOWIETRZNA NA SZESNASTU SŁUPACH WIRIWANYCH. DŁUGOŚCI LINII 546/612MB POPROWADZONE ZE SŁUPA PRZYŁĄCZENIOWEGO NA DZ NR 633/5
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu