Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.63.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

PSG sp. z.o.o. ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PSG sp. z.o.o. ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.63.2019 Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem w pasie DW 768 w km od 0+267 do 0+432, na działce 232/4 w Jędrzejowie.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 18.11.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu