Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.56.2020 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., O. zakłąd Gazowniczy Kielce, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., O. zakłąd Gazowniczy Kielce, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.56.2020 Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w Dk nr 74, dz. nr 8/53 obr. Miedziana Góra
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 15.09.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu