Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.22.2018 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Opatów, Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Opatów, Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów
Opis projektowanego obiektu/adres
Budowa sieci wodociagowej w DW nr 757, dz. nr 1990, ul. Leszka Czarnego, Opatów
Wniesienie sprzeciwu /data/
Decyzja Nr XIII/D/2018 z dnia 14.05.2018r.
Informacja o braku sprzeciwu