Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.94.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

PGE Dystrybucja S.A. oddział Skarżysko-Kamienna, al. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PGE Dystrybucja S.A. oddział Skarżysko-Kamienna, al. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.94.2021 Budowa elektroenergetycznych kablowych linii SN-15 kV relacji: GPZ Północ p.15-st. świętokrzyskie XIV nr 566 w Kielcach, GPZ Półnonoc p.13 - st. świętokrzyskie XIII nr 565 w Kielcach wraz z teletechniczną kanalizacją kablową w pasie DK 73
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Zmiana dekretacji - wniosek o pozwolenie na budowę