Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.38.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, Oddz. Zakład Gazowniczy w Kielcach


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, Oddz. Zakład Gazowniczy w Kielcach
Opis projektowanego obiektu/adres
Budowa gazociągu i przyłączy gazowych ść na terenie zamkniętym kolejowym, dz. nr 72/9 Kielce, ul. Ustronie
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 11.10.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu