OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 132 - Upał Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.15.2022 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Gmina Bieliny, ul. Partyzantów17, 26-004 Bieliny


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Bieliny, ul. Partyzantów17, 26-004 Bieliny
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.15.2022. „Budowa sieci oświetleniowej na terenie gminy Bieliny", na działce o nr ewid. 815/3 Napęków
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu