Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.74.2020 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.74.2020 - budowa kanalizacji sanitarnej pod DW 756, na działce nr ewid. 150/1, obręb 0014, jedn. ewid. 260413_5.
Wniesienie sprzeciwu /data/
W dniu 5.01.2021r. wydano decyzję sprzeciwu nr 1/D/2021
Informacja o braku sprzeciwu