Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.37.2022 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Koprzywnica, ul. 11-ego Listopada 88, 27-660 Koprzywnica


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Koprzywnica, ul. 11-ego Listopada 88, 27-660 Koprzywnica
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.37.2022- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej r rur PVC-U SN12 o średnicy 200 mm w drodze krajowej nr 79 w km 203+300 w Sośniczanach
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu