Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.51.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Wodociągi Kieleckie sp. z o.o., ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Wodociągi Kieleckie sp. z o.o., ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.51.2019 Budowa wodociaąu w DW nr 750 w msc. Samsonów, dz. nr 665/8 Zagnańsk
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 4.11.2019r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.