Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.13.2020 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddz. Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-255 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddz. Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-255 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.13.2020 - Budowa sieci gazowej ść w DW nr 742, dz. nr 3835/1,.. Włoszczowa
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 12.03.2020r. zawoadomiono o braku sprzeciwu