Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.60.2020 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.60.2020 Budowa sieci wodociągowej w DK nr 42, km 262+984, Wąchock
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 18.09.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu