Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.37.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lokalna Inicjatywa Budowy Kanału Sanitarnego w ul. Na Ługach w Kielcach, Stanisław Wiewióra


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Lokalna Inicjatywa Budowy Kanału Sanitarnego w ul. Na Ługach w Kielcach, Stanisław Wiewióra
Opis projektowanego obiektu/adres
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w DW nr 762, dz. nr 375/92 Kielce, ul. Krakowska
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 26.09.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu