OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 132 - Upał Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.3.2022 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.3.2022. „ Budowa odcinka sieci gazowej śr/ ciśnienia w msc. Rudniki wraz z przyłączami do punktu gazowego na dz. o nr ewid. 322/1, 322/2". „Przejście projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia pod drogą wojewódzką nr 764 relacjiKielce - Tuszów Narodowy w msc. Rudniki w km 67 +424, działka drogowa nr ewid. 916"
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 17.01.2022r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.