Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.58.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

PKP PLK SA ul. Targowa 74 Warszawa


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PKP PLK SA ul. Targowa 74 Warszawa
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.58.2019 Budowa sieci wodociągowej - linia kolej. nr 25 Wąchock
Wniesienie sprzeciwu /data/
w dniu 29.11.2019r. wydano decyzję sprzeciwu Nr XLIII/CD/2019
Informacja o braku sprzeciwu