OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 7 - Opady marznące Powiadomienie o przekroczeniu poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IN-II.7843.5.5.2015 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Daleszyce Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Daleszyce Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce
Opis projektowanego obiektu/adres
IN-II.7843.5.5.2015r. Budowa oświetlenia drogowego przebiegającego wzdłuż DW 764 na odcinku od km 15,40 do km 15,44 ze stacji nr 1276 w Daleszycach przy ul. Głowackiego na działkach o nr ewid.:2748/3; 2748/4; 2748/5; 2748/6 w obrębie: 1 Daleszyce, w jednostce ewid: Daleszyce - miasto.
Wniesienie sprzeciwu /data/
-
Informacja o braku sprzeciwu
w dniu 09-09-2015r. przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu