OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 7 - Opady marznące Powiadomienie o przekroczeniu poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IN-II.7843.5.6.2015 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Ożarów, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Ożarów, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów
Opis projektowanego obiektu/adres
IN-II.7843.5.6.2015 Budowa odcinka linii elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia drogowego w pasie drogowym DW nr 755 w km 19+075 do km 19+435 na działce nr ewid. 1738/3 w obrebie ewid. 1 Ożarów położonej w gminie Ożarów.
Wniesienie sprzeciwu /data/
-
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 14-09-2015r. przyęto zgłoszenie bez sprzeciwu