Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 239 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie dopływów Wisły] OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 110 - Burze (stopnia 2), Upał Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.26.2023 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Włoszczowa, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Włoszczowa, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.26.2023. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV w ramach zadania :„Rozbudowa instalacji oświetlenia wydzielonego niskiego napięcia (0,23 kV) w celu doświetlenia dojazdu do posesji w miejscowości Czarnca gm. Włoszczowa " - pas drogi wojewódzkiej nr 786
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu