Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IN-II.7843.5.13.2015 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Bodzechów M. Reja 1, 27-400 Ostrowiec Św.


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Bodzechów M. Reja 1, 27-400 Ostrowiec Św.
Opis projektowanego obiektu/adres
IN-II.7843.5.13.2015. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie DW 751 msc. Podszkodzie, Szyby, Szwarszowice
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 17-12-2015 przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu