Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 131 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki oraz Kamiennej] Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 140 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblin, Pilica do Zb. Sulejów, Pilica od Zb. Sulejów] Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.28.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.28.2021 - budowa sieci kablowej nN w pasie DK 73 w km od 73+300 do 73+760 oraz w pasie DW 756 w km od 74+178 do 74+180, na dz. 261, 17/1, 01 Stopnica oraz 1417/1, obręb 28 Wolica, gm. Stopnica.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 28.04.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.