Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.65.2018 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Lipnik, 27-540 Lipnik


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Lipnik, 27-540 Lipnik
Opis projektowanego obiektu/adres
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w DK nr 9 km 95+561 do 95+915, dz. nr 66 Włostów
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 14.01.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu