Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.29.2016 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Nowa Słupia, 26-006 Nowa Słupia, ul. Rynek 15


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Nowa Słupia, 26-006 Nowa Słupia, ul. Rynek 15
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.29.2016 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz pzryłączy w Dw 751 w msc. Stara Słupia, dz. 964, 965 obr. 0017.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 25.01.2017 r. zawiadomiono o braku sprzeciwu