Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IN-II.7843.5.2.2016 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Obrazów, 27-641 Obrazów 84


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Obrazów, 27-641 Obrazów 84
Opis projektowanego obiektu/adres
IN-II.7843.5.2.2016. Budowa linii energetycznej oświetlenie DK 77 msc. Głazów
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 23-02-2016 przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu