Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.3.2016 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Piekoszów, ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Piekoszów, ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.3.2016 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w DK S7, Janów Dolny, gm. Piekoszów
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu