Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.27.2016 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.27.2016 Rozbudowa linii energetycznej nn w DW 742, Łapczyna Wola, gm. Kluczewsko
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 12.12.2016r. zawiadomiono o braku sprzeciwu