Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.75.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

PSG Sp. z o.o., Oddział Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PSG Sp. z o.o., Oddział Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.75.2021 Budowa sieci gazowej w pasie drogi krajowej nr 73 km 13+260 do 13+266 ul. Ściegiennego m. Kielce
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 12.08.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.