Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.34.2022 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kiełcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kiełcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.34.2022. BUDOWA ODCINKA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA (Gl-P) W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 764 W KM 63 + 164, DZ. 261206_2.0006.1766/2
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu