Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.90.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.90.2021Budowa ziemnej kablowej sieci elektroen. nN 0,4kV, budowa przyłączy kablowych energetycznych, budowa złączy energetycznych, rozbiórka napowietrznej sieci nN 0,4kV, rozbiórka przyłączy napowietrznych - DW 768 od km 53+816 do 54+503 oraz DW 776 od km 52+460 do 52+823, m. Kazimierza Wielka
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 12.10.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.