Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.68.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

PGE Dystrybucja S.A. o. Skarżysko-Kamienna, al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PGE Dystrybucja S.A. o. Skarżysko-Kamienna, al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.68.2021 - napowietrzna sieć elektroenergetyczna nn 0,4kV DW 742 ul. M. Reja
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 04.08.2021 zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu na zgłoszenie.