Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 103 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Zlewnia Bobrzy) Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.100.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.100.2021. Budowa linii nisidego napięcia nn 0,4 kV oświetlenia drogowego przebiegającego wzdłuż Drogi Wojewódzkiej nr 786, w granicach pasa drogowego Drogi Wojewódzkiej nr 786 na ode. od km 105+460 do km 105+489 w msc. Promnik, gm. Strawczyn.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu