Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.20.2020 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

PSG sp. z.o.o., w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PSG sp. z.o.o., w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.20.2020 Budowa przejścia poprzecznego odcinkiem sieci gazowej ś/c pod torami kolejowymi nr 75 w km 8+942, na działce nr ewid. 1117/2, obręb 0014 Szczeka, gm. Rytwiany.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 21.04.2020r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.