Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.17.2016 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.17.2016 Przebudowa linii napowietrznej nn w nsc. Łapczyna Wola, Droga wojewódzka nr 742, dz. nr 908, 284 jedn. ewid. Kluczewsko
Wniesienie sprzeciwu /data/
W dniu 09.11.2016r. wniesiono sprzeciw na zgłoszenie
Informacja o braku sprzeciwu