Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.64.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Gmina Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.64.2019 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wzdłuż ul. Koneckiej w Radoszycach - odcinek w pasie DW Nr 728 w km od 103+353 do 104+041. IR.II.7843.5.64.2019
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 13.12.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu