Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.60.2022 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.60.2022. Budowa gazociągu średniego ciśnienia Chęciny os. Zelejowa - przejście poprzeczne pod drogą w granicach drogi wojewódzkiej nr 762 od km 15+447 do km 15+485" w ramach zadania inwestycyjnego pn." Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami Chęciny os. Zelejowa"
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu