INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:81 - susza hydrologiczna zlewnia Czarnej, Koprzywianki oraz przyrzecze Wisły (świętokrzyskie) INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:80 - susza hydrologiczna zlewnia Nidy i przyrzecze Wisły (świętokrzyskie) Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.33.2020 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Gmina Łopuszno, ul. Konecka 2, 26-070 Łopuszno


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Łopuszno, ul. Konecka 2, 26-070 Łopuszno
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.33.2020 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w DW nr 786, dz. nr 149/5 Wielebnów
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 1.07.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu