Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 239 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie dopływów Wisły] OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 110 - Burze (stopnia 2), Upał Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.22.2023 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.22.2023 - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych o łącznej długości 1282,50 - długość na działce drogowej nr 305 - w kompetencji wojewody. Na projektowanej sieci wodociągowej projektuje się 6 hydrantów nadziemnych Hp DN 80 i 1 hydrant podziemny oraz zasuwy wodociągowe.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu