Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.50.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., O. ZG w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., O. ZG w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.50.2019 Budowa gazociągu średniego ciśnienia w DW nr 756, w km 14+377, Sosnówka, gm. Nowa Słupia
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 3.10.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu