Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.45.2022 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.45.2022. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działce nr 1418/1 w Kazimierzy Wielkiej, gmina Kazimierza Wielka
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu