Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.23.2020 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko Zdrój


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko Zdrój
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.23.2020 Budowa sieci energetycznej nn, oświetlenie DW nr 973 w msc. Dobrowoda, gm. Busko Zdrój
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 28.05.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu