Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.38.2022 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Gmina Bałtów, Bałtów 32, 27-423 Bałtów


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Bałtów, Bałtów 32, 27-423 Bałtów
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.38.2022. Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bałtów - odcinek 6"
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu