Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.1.2017 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Włoszczowa, ul Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Włoszczowa, ul Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.1.2017 Budowa sieci elektroenergetycznej w DW 742 w miejscowości Międzylesie, dz. 252.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 08.02.2017r. zawiadomiono o braku sprzeciwu