Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.16.2017 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Kunów, ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Kunów, ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.16.2017 Budowa linii energetycznej w DK nr 9, Nietulisko Duże, gm. Kunów
Wniesienie sprzeciwu /data/
Decyzją nr XXII/D/2017 w dniu 18.05.2017r. wniesiono sprzeciw
Informacja o braku sprzeciwu