Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.18.2020 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

PSG Sp.zo.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach 25-550 Kielce, ul. Loefflera 2


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PSG Sp.zo.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach 25-550 Kielce, ul. Loefflera 2
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.18.2020- Budowa gazociągu ś/c w pasie DW nr 742, na dz. 4607/46 i 6252/14 Włoszczowa
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 18.03.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu