OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 132 - Upał Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.22.2022 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Gmina Oksa, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Oksa, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.22.2022. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV w ramach zadania :Budowa instalacji oświetlenia wydzielonego niskiego napięcia (0^3 kV) w celu doświetlenia chodnika w miejscowości Oksa ul. Włoszczowska" dz. nr ew.: 73 (droga wojewódzka Nr 742) obręb 260205_2.004 Oksa (kilometraż drogi od p. 79+414 do p. 79+840)
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu