Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.6.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Piekoszów, ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Piekoszów, ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów
Opis projektowanego obiektu/adres
Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w pasie drogi krajowej nr S7 w km 14+770 do km 14+975 w msc. Janów Dolny
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 11.03.2019 r. zawiadomiono o braku sprzeciwu