Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.83.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.83.2021 Budowa sieci elektroenergetycznych dla zadania "Budowa oświetlenia chodnika przy DK 42 - Łącznik Ciecierówka - Podławki - Wielka Wieś" w m. Wielka Wieś
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 26.10.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.