Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.83.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
Opis projektowanego obiektu/adres
Budowa sieci elektroenergetycznych dla zadania "Budowa oświetlenia chodnika przy DK 42 - Łącznik Ciecierówka - Podławki - Wielka Wieś" w m. Wielka Wieś
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu