Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.52.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Polska Spółka Gazownictwa, O.ZG w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Polska Spółka Gazownictwa, O.ZG w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.52.2019 Budowa gazociągu ść w DW nr 728, dz. nr 2309/3 obr. Małogoszcz
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 24.10.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu